Privacyverklaring Omroep M24

 1. Inleiding

Omroep vereniging M24 vindt het belangrijk zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Om ervoor te zorgen dat wij onze diensten goed kunnen aanbieden, is het nodig dat wij persoonsgegevens of informatie van u verwerken.

Met deze privacyverklaring informeren wij u welke persoonsgegevens M24 verzamelt. Ook vermelden wij voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis de omroep dat doet. Daarnaast leest u hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Kromhout Accountants BV, tel 0252-417450. Email via: fm@kromhoulisse.nl. Dit geldt ook voor de verwerking van donateurs.

 1. Welke persoonsgegevens gebruiken M24. 

2.1 Lidmaatschap M24 en abonnementen

Als u lid wordt van M24, verwerkt M24 uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel geboortedatum, bankrekeningnummer, eventueel geslacht, en eventueel klantnummer.

Deze gegevens worden gebruikt door M24 voor het toesturen van informatie over de omroepvereniging, voor het toesturen van de uitgaven waarop u bent geabonneerd en het innen van contributie en/of de abonnementsprijs. Verder worden deze gegevens gebruikt om een correcte ledentelling te kunnen uitvoeren en voor relatiebeheer.

M24 kan uw gegevens ook gebruiken om u een gerichte aanbieding te doen, bijvoorbeeld door u te bellen of u per mail te benaderen. Hiervoor kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden via de afmeldlink in de aan u verzonden e-mail of door het sturen van een mailtje naar info@omroepm24.nl.

M24 gebruikt deze gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst en ter uitvoering van een wettelijke plicht (ledentelling op grond van de Mediawet). M24 heeft verder een gerechtvaardigd marketingbelang voor het doen van gerichte aanbiedingen.

2.2 Donateurs

U kunt M24 financieel ondersteunen door donateur te worden, een gift te geven. In die gevallen verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en geslacht.

M24 gebruikt deze gegevens voor het innen van uw donatie, het toesturen van informatie over activiteiten van M24. M24 kan de gegevens van donateurs van de omroep ook gebruiken om u een gerichte aanbieding te doen, bijvoorbeeld door u u te bellen of u per e-mail te benaderen. Voor dat laatste kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden via een afmeldlink in de aan u verzonden e-mail of door het sturen van een mailtje naar info@omroepm24.nl

M24 gebruikt deze gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst. M24 heeft verder een gerechtvaardigd marketingbelang voor het doen van gerichte aanbiedingen.

2.3 Evenementen en bijwonen van of deelnemen aan programma’s

Als u deelneemt aan evenementen of een programma bijwoont, verwerkt M24 uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en eventueel uw bankrekeningnummer en/of klantnummer. Als u wilt deelnemen aan een programma vraagt M24 soms ook gegevens die met het programma te maken hebben. 

M24 gebruikt deze gegevens om uw deelname aan het evenement mogelijk te maken. Dat geldt ook voor het bijwonen van of deelnemen aan een programma. Als uw bankrekeningnummer wordt gevraagd is dat nodig voor het afhandelen van de betaling. Na een evenement kunt u van ons een enquête ontvangen per e-mail. Het doel van deze enquête is het evalueren en verbeteren van onze evenementen en het leren kennen van de doelgroep die evenementen bezoekt. M24 kan uw gegevens ook gebruiken om u een gerichte aanbieding te doen, bijvoorbeeld door u te bellen of u per e-mail te benaderen. Voor dat laatste kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden via een afmeldlink in de aan u verzonden e-mail of door het sturen van een mailtje naar info@omroepm24.nl

M24 gebruikt deze gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst. M24 heeft verder een gerechtvaardigd marketingbelang voor het doen van gerichte aanbiedingen.

2.4 Bestellingen

Als u bestellingen plaatst via de website van M24, heeft M24 uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, en eventueel uw bankrekeningnummer nodig.

M24 gebruikt deze gegevens zodat we uw bestelling kunnen bezorgen en u op de hoogte kunnen houden van de levering hiervan. M24 kan uw gegevens ook gebruiken om u een gerichte aanbieding te doen, bijvoorbeeld door u een gratis magazine toe te sturen, u te bellen of u per e-mail te benaderen. Voor dat laatste kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden via de afmeldlink in de aan u verzonden e-mail of door het sturen van een mailtje naar info@omroepm24.nl.

M24 gebruikt deze gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst. M24 heeft verder een gerechtvaardigd marketingbelang voor het doen van gerichte aanbiedingen.

2.5 Inloggen

Voor bepaalde websites is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig zodat u in een besloten omgeving een pagina kunt aanmaken. M24 heeft hierbij uw naam en e-mailadres nodig.

M24 gebruikt uw gegevens om te zorgen dat u deze sites veilig kunt gebruiken.

M24gebruikt uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van M24 om goede en veilige dienstverlening aan u aan te bieden. 

2.6 Nieuwsbrieven

U kunt zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van M24, en andere M24 activiteiten. In de nieuwsbrieven vindt u informatie en aanbiedingen of wervende acties.

De gegevens die M24 gebruikt zijn uw e-mailadres en eventueel geslacht en naam. M24gebruikt deze gegevens om u de nieuwsbrief te kunnen versturen.

Daarnaast worden statistieken verzameld bij het openen van en doorklikken binnen de nieuwsbrieven, met als doel deze nieuwsbrieven te kunnen optimaliseren. Deze informatie is niet naar individuen te herleiden.

Leden, abonnees en mensen die een product of dienst bij M24 hebben gekocht, krijgen de algemene M24-nieuwsbrief op basis van het gerechtvaardigd marketingbelang van M24. Als u zich actief voor een nieuwsbrief aanmeldt, dan gebruikt M24 gegevens op basis van toestemming.

Wilt u geen nieuwsbrief van M24meer ontvangen? Dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@omroepm24.nl.

2.7 Contact

Met het contactformulier op de websites van M24 kunt u ons vragen stellen, tips geven, of aanvragen doen. Hiervoor gebruikt M24 uw naam en e-mailadres.

M24 gebruikt deze gegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden.

M24 gebruikt deze gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om u goede service te verlenen.

2.8 Pers

Met het contactformulier voor de pers verzamelt M24 uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

M24 gebruikt deze gegevens om vragen van de pers te kunnen beantwoorden.

M24 gebruikt deze gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om goede service te bieden aan de pers.

2.9 Werken bij M24 en vrijwilligers

M24 gebruikt een aparte privacyverklaring voor sollicitanten en vrijwilligers. Deze privacyverklaring krijgt u toegestuurd. 

2.10 Websites, apps en overige online diensten

Voor het goed functioneren van de websites en apps worden er door M24 een aantal systemen gebruikt die mogelijk het IP adres van de bezoeker opslaan. Deze systemen hebben tot doel:

 • Fraudebescherming
 • Analyse: in kaart brengen welke delen van de website vaak bezocht worden, met als doel de site te optimaliseren. Hierbij doen we ook onderzoek via A/B testing, waarbij we tot doel hebben om te zorgen voor een optimale ervaring voor alle bezoekers.
 • Loadbalancing: het verdelen van internetverkeer op zodanige manier dat bij grote pieken in websitebezoek dit door de systemen kan worden afgehandeld. 

M24 gebruikt deze gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om haar websites en apps goed te laten functioneren, te beveiligen en te optimaliseren.

Bij sommige apps of websites gebruikt M24 uw gegevens om u pushberichten of notificaties te kunnen sturen. M24 vraagt hiervoor altijd uw toestemming.

 1. Cookies

Als u de website(s) van M24 bezoekt, kunnen er cookies worden geplaatst. 

Bij het (eerste) bezoek aan M24 websites of apps kunt u zelf uw cookie-voorkeuren aanpassen. U kunt dan zelf beslissen of u bepaalde cookies wil accepteren of weigeren. Ook kunt u uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken.

 1. Websites van derden

Op de websites van M24 kunnen links staan naar andere websites, die niet van M24 zijn. In dat geval zijn de voorwaarden en privacyregels van andere partijen van toepassing. M24 raadt u aan de privacyverklaring van deze andere partijen te raadplegen.  

 1. Gegevensverstrekking aan andere partijen

M24 verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan andere partijen, behalve wanneer zij daartoe wettelijk is verplicht en in de volgende gevallen.

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan andere partijen, die door M24 worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. Dat zijn bijvoorbeeld betaling- en bezorgdiensten, telemarketingbureaus en verschillende ICT leveranciers. Met deze andere partijen sluit M24 verwerkersovereenkomsten. Daarin staat bijvoorbeeld dat andere partijen uw gegevens alleen in opdracht van M24 en voor de doelen genoemd in deze privacyverklaring mogen gebruiken, en dat zij uw gegevens goed moeten beveiligen.

De Europese Commissie heeft bepaald dat landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) een vergelijkbaar niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. M24 spant zich ervoor in dat uw gegevens niet worden verwerkt in landen buiten de EER. Als het toch nodig is om uw gegevens buiten de EER te verwerken dan zorgt M24 ervoor dat dat gebeurd op een plaats met een passend beschermingsniveau volgens de Europese Commissie, of dat er voldoende beschermingsmaatregelen worden geboden door middel van een van de andere door de Europese Commissie goedgekeurde alternatieven.

 1. Inzage, correctie, verwijdering en verzet

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die M24 over u verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar het klantencontactcentrum van M24:

E-mail: info@omroepm24.nl  

Houd er rekening mee dat in sommige gevallen M24 om aanvullende informatie kan vragen, bijvoorbeeld om uw identiteit vast te stellen en om gericht onderzoek te kunnen doen.

 1. Beveiliging en bewaartermijnen

M24 zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alleen M24 medewerkers die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen uw gegevens inzien. Als M24 uw gegevens verstrekt aan andere partijen dan worden deze partijen verplicht uw gegevens goed te beveiligen.

M24 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden. Hiervan moeten we afwijken als de wet andere bewaartermijnen voorschrijft.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. M24 raadt u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2020.